Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

17-02-2014 - Zapytanie ofertowe OPS

Branice, dnia 17.02.2014r.

 

Zapytanie Ofertowe


Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach poszukuje wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

więcej-> PDFOPS-2014-02-17-zapytanie ofertowe doradztwo.pdf

 

Załączniki:

Wersja XML