Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywóz odpadów

 • Harmonogram wywozu odpadów w 2020 roku

    Do pobrania PDFHarmonogram wywozu odpadów w 2020 roku-2p.pdf PDFSegregacja śmieci.pdf   table tr {padding:0;margin:0;} table td {padding:3px;margin:0;} table p {line-height:100%;margin:0;padding:0;} .tblHere {border-collapse:collapse;width:100%;} .tblHere th {background:#E5F3FF;text-align:center;} Branice, Kałduny Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło lipiec 13 – 27 – 13 – 27 9 – – sierpień 10 – 24 – 10 – 24 6 6 6 wrzesień 7 – 21 – 7 – 21 10 – – październik 5 – 19 5 – 19 5 – 19 8 8 8 listopad 2 – 16 – 30 2 – 16 – 30 2 – 16 – 30 5 – – grudzień 14 – 28 14 – 28 – 7 7 7   Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło lipiec 8 – 22 – 8 – 22 16 – – sierpień 5 – 19 – 5 – 19 13 13 13 wrzesień 2 – 16 – 30 – 2 – 16 – 30 17 – – październik 14 – 28 14 – 28 14 – 28 15 15 15 listopad 12 – 26 12 – 26 12 – 26 12 – – grudzień 10 – 23 10 – 23 – 14 14 14   Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło lipiec 3 – 17 – 31 – 3 – 17 – 31 23 – – sierpień 14 – 28 – 14 – 28 20 20 20 wrzesień 11 – 25 – 11 – 25 24 – – październik 9 – 23 9 – 23 9 – 23 22 22 22 listopad 6 – 20 6 – 20 6 – 20 19 – – grudzień 4 – 18 4 – 18 – 21 21 21   Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło lipiec 7 – 21 – 7 – 21 30 – – sierpień 4 – 18 – 4 – 18 27 27 27 wrzesień 1 – 15 – 29 – 1 – 15 – 29 30 – – październik 13 – 27 13 – 27 13 – 27 29 29 29 listopad 10 – 24 10 – 24 10 – 24 27 – – grudzień 8 – 22 8 – 24 – 28 28 28
  Data publikacji: 26-12-2019 15:24
 • Harmonogram wywozu odpadów w 2019 roku

  Data publikacji: 24-12-2017 20:17
Wersja XML