Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utylizacja azbestu

 • Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - 2021

  Brak opisu obrazka
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym Wójt Gminy Branice zawiadamia o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w 2021 roku”. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.
  Data publikacji: 05-06-2021 21:16
 • 2020-11-13 - Utylizacja azbestu - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 295/2020/G-05/OZ-ZOA/I z dnia 06.08.2020 Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 35.504,65 zł  na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2020".
  Data publikacji: 13-11-2020 20:17
 • Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" - 2020

  Brak opisu obrazka
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym Wójt Gminy Branice ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.
  Data publikacji: 03-03-2020 18:11
 • Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

  Brak opisu obrazka
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym Wójt Gminy Branice ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.
  Data publikacji: 10-06-2019 20:05
 • Dofinansowanie utylizacji azbestu - 2019

  Brak opisu obrazka
  W związku z otrzymanym pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o planowanym ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest prosi się mieszkańców zainteresowanych usunięciem materiałów azbestowych w roku 2019 o pilne zgłoszenie ilości posiadanego azbestu do utylizacji.
  Data publikacji: 26-04-2019 13:29
 • Dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu - nabór wniosków 2018

  Brak opisu obrazka
  Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.
  Data publikacji: 03-03-2018 17:22
 • Usuwanie azbestu – przedłużenie terminu!

  Brak opisu obrazka
  W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Branice możliwością uzyskania dofinansowania z zakresu usuwania azbestu, termin składania wniosków zostaje wydłużony do 8 marca 2016 roku.
  Data publikacji: 06-03-2017 13:06
 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Branice

  Brak opisu obrazka
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy nabór  wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Branice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w Gminie Branice.
  Data publikacji: 20-01-2017 15:37
 • Utylizacja azbestu - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu – 2016

  Brak opisu obrazka
  Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 269/2016/G-05/OZ-ZOA/D z dnia 18 sierpnia 2016 Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 42 607, 25 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące, sześćset siedem złotych, 25/100) na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice".
  Data publikacji: 18-10-2016 15:27
 • 17.01.2016r. - Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu

  Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
  Data publikacji: 12-01-2016 16:33
Wersja XML