Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy gminnej

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy gminnej

Skwarko Maria

 

pokój parter,
numer 1
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 31
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Przyjmowanie gotówki z banku.
 2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat.
 3. Prowadzenie ewidencji obrotów wpłat i wypłat odrębnie dla Urzędu, Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozdziałem druków ścisłego zarachowania.
 5. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Wersja XML