Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

17-06-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-11.2014

Branice, dnia 17.06.2014r.

Nr OŚ.6220.1-11.2014

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
polegającego na  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki,
gmina Branice”.

           

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

 

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 24.06.2014r.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a/a

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Boboluszki
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki” 

Wersja XML