Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat - INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH
 SEKCJA HYDROLOGII OPERACYJNEJ W POZNANIU
ostrzega:

Data i godzina wydania: 09.07.2014 - godz. 12:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO w Poznaniu BPH O/Wrocław IMGW-PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 16:00 dnia 09.07.2014 do godz. 09:00 dnia 10.07.2014
Obszar: Rejon hydrologiczny II (lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, opolskie, zachodniopomorskie)
Przebieg: W godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach występowania intensywnych opadów burzowych, a następnie opadów jednostajnych, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Warty, szczególnie
na mniejszych rzekach, prognozuje się gwałtowne wzrosty stanów wody. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. W rejonach bardzo intensywnych opadów, możliwe osiągnięcie stanów
alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Tomasz Krukowski

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKR. ST. OSTRZ./2 rejon hydrologiczny ii od16:00/09.07.do09:00/10.07.2014 Burze. Wzrosty st. wody. Lok. st. ostrz. i alarm.

Wersja XML