Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14-07-2014r. - Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

 

Lp.

Strategia

Data składania ofert, godzina

Link do ogłoszenie i SIWZ opublikowanej  przez Zamawiającego na stronie www

Link do ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej

1

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

10:00

 

Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenia

 

2

Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

12:00

 

Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenia

 

3

Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

22 sierpnia 2014r.

10:00

 

Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenia

 

4

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

25 sierpnia 2014r.

10:00

 

Ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenia

 

 

Wersja XML