Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Gródczany

Gródczany

liczba mieszkańców: 148

sołtys:
Matysiak Krystyna
Gródczany 41, 48 – 140 Branice
tel. 504 008 617
e-mail:

 

 

 

Historia

W roku 1377 miejscowość zwano Hraczan, Hradschein i Radschen, w 1428 - Raczyn, a w 1429 r. - Hradczan. Z czeskiego hrad - gród, który najprawdopodobniej kiedyś tu istniał. Jednak dostępne źródła tego nie potwierdzają. Gródczany w 1622 r. należały jednak bez wątpienia do dóbr księcia Lichtenstein, kiedy przejął panowanie nad księstwem Krnov, a w 1782 r. przeszły w ręce hrabiego Józefa Siedlnickiego, który niebawem, po kawałku, zaczął sprzedawać posiadłość chłopom. Na pozostałych 442 morgach założył nową wieś nazywając ją Nowe Gródczany. Stare Gródczany liczyły wówczas 11 chłopów, 7 małorolnych i 15 chałupnych. Nowe natomiast 44 małorolnych i 13 chałupnych.

W 1868 r. obie wsie połączono w jedną. Należała ona do parafii Nasiedle.

Dzieci z Gródczan, do 1795 r., chodziły do szkoły w Nasiedlu, bo dopiero w tym właśnie roku powstała szkoła we wsi. Nowy, większy budynek szkolny, w związku z powiększającą się ilością dzieci, zbudowano w Gródczanach w roku 1835.

Wersja XML