Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mechanizm „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw" - oferta dla szkół

Szkoły, poza programem „Owoce i warzywa w szkole", mogą uczestniczyć w mechanizmie Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw"

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i inne organizacje: szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola i obozy dla dzieci.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest, decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

PDFKomunikat ARR - Owoce i warzywa w szkole.pdf (519,16KB)

Wersja XML