Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia komputerowe ECDL START

Fundacja Aktywizacja prowadzi nabór uczestników na szkolenia komputerowe ECDL  START. Szkolenie kończy się egzaminem i nadaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

ECDL (skrót od ang. European Computer Driving License), czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi wykorzystać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

 

Certyfikat ECDL w obiektywny sposób zaświadcza o posiadaniu wiedzy i umiejętności komputerowych niezbędnych do codziennego używania komputera do pracy oraz w życiu codziennym. Otrzymanie certyfikatu ECDL może służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonaleniu ich umiejętności.Jest dokumentem mogącym pomóc w znalezieniu pracy, szczególnie w dobie powszechnego wykorzystywania komputerów oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat ECDL w Polsce jest wydawany i nadzorowany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

Kurs ECDL prowadzony przez naszą Fundację jestdarmowym szkoleniem, realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Osoby dojeżdżające otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Przewidziany jest również obiad i poczęstunek dla uczestników. Kurs START obejmuje średnio 71 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowych.

 

Szkolenie kierowane jest do osób niepełnosprawnych:

 

Lub osób w wwieku powyżej 50 lat pełnosprawnych zatrudnionych bądź pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie woj.opolskiego.

 

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Bogną Bednarz

Tel. 77 542 19 01

 

Fundacja Aktywizacja

ul. Ozimska 25, II piętro, pokój 8

45-057 Opole.

Wersja XML