Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasłużony dla Gminy Branice

Wójt Gminy Branice przypomina mieszkańcom o rozpoczęciu zgłaszania kandydatur do Tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”. Propozycje kandydatur należy składać pisemnie do Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach w pokoju nr 21 oraz pod nr tel. 77/4868228 w.19.

 

 

 

 

Załączniki

Wersja XML