Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

09-02-2015r. - Obwieszczenie (Sołectwo Uciechowice)

Branice, dnia 09.02.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
z dnia 9 lutego 2015 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 14G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Uciechowice, Posucice, Wiechowice i Gródczany, § 22 Uchwały Nr XXI/111/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004  r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355)

 

Zwołuje się w dniu 24 lutego 2015 r. zebranie wiejskie wsi Uciechowice celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Uciechowice oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Uciechowice.

Zebranie odbędzie się o godz. 17.00  w Świetlicy Wiejskiej w Uciechowicach.

 

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl) oraz u sołtysa wsi Uciechowice.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca 

 

Załącznik:

PDFProjekt statutu Uciechowice.pdf

Wersja XML