Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10-03-2015r. - Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw

Branice, dnia 10.03.2015r.

 

 

Informacja o wynikach

konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw

 

 

Działając na podstawie § 9 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355) informuję o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sołectwach:

 1. Uciechowice w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Uciechowice;
 2. Posucice w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Posucice;
 3. Wiechowice w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa  Wiechowice;
 4. Gródczany w dniu 27 lutego 2015 r. o godz.17.30 w sprawie Statutu Sołectwa Gródczany;
 5. Niekazanice w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Niekazanice;
 6. Turków w dniu 4 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Turków;
 7. Włodzienin w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Włodzienin.

 

 

Uwagi zgłoszone do projektów statutów podczas konsultacji:

Sołectwo Uciechowice – brak uwag.

Sołectwo Posucice – brak uwag.

Sołectwo Wiechowice – brak uwag.

Sołectwo Gródczany – brak uwag.

Sołectwo Niekazanice - zmienić zapis § 14 ust. 2 z „Rada sołecka składa się z 4 członków, łącznie z Sołtysem.”

na: „Rada sołecka składa się z 6 członków, łącznie z Sołtysem.”

Sołectwo Turków – brak uwag.

Sołectwo Włodzienin – brak uwag.

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Wersja XML