Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2015-08-12 - Nabór na stanowisko "Asystent Rodziny"

Branice, dnia 12 sierpnia 2015r.

NABÓR NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach

 

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – 10 godz. miesięcznie u jednej rodziny ( max. liczba rodzin – 15 ) Oznacza to prace także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy i weekendy.

Przewidywany okres zatrudnienia od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Opis stanowiska

 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Wymagania dla kandydata

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

Wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. przykładowy plan pracy z rodziną,
 5. oświadczenia kandydata:

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny”                          w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godziny 14.00 ( decyduje data wpływu do OPS ) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Słowackiego 3

48-140 Branice

 

Dodatkowe informacje:

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

Aneta Kuziora

Wersja XML