Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasza wieś - naszą szansą

                            
      Koło Gospodyń Wiejskich to organizacja kobieca, działająca głównie na terenach wiejskich. Na terenie Gminy Branice coraz bardziej widoczne jest uaktywnianie się kół.  W  styczniu  2007r. reaktywowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Branicach pod nazwą „Braniczanki”.

      Na walnym zebraniu został wybrany skład Zarządu Koła w osobach:

      Komisja Rewizyjna w składzie: Krystyna Pączko, Mirosława Mańkiewicz, Barbara Staluszka.

      W chwili obecnej siedziba koła mieści się w Domu Kultury w Branicach, gdzie  otrzymało w użyczenie od gminy pomieszczenia w części kuchennej obiektu, której opiekunem i jednocześnie osobą odpowiedzialną za sprzęt i naczynia jest Pani Łucja Lenartowicz.

      Głównym celem działania koła jest pobudzanie działań na rzecz społeczności  lokalnej, promocji wsi i gminy, poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Zajmuje się  kwestiami związanymi z lokalnymi sprawami samorządowymi pomagając w organizacji życia na wsi. Członkinie organizują imprezy artystyczne, różnorodne konkursy, zabawy, festyny,  wycieczki , jak również wypożyczają sprzęt i naczynia kuchenne.

     Działalność Braniczanek  podzielić można  się na trzy podstawowe grupy:

  1. Robimy coś dla siebie: spotkania integracyjne, Dzień Kobiet, zabawy Sylwestrowe,  Andrzejkowe.
  2. Robimy coś dla bliskich: Dzień Dziecka, Dzień Babci.
  3. Zrobimy coś dla wsi, gminy: festyny społeczności lokalnej, wycieczki, pokazy, pogadanki tematyczne.

      Koło „Braniczanek" działa bardzo prężnie i odnosi liczne sukcesy przyczyniając się do promocji gminy, a do najważniejszych zaplanowanych i zrealizowanych przez koło zadań należą: 


      Swoją działalność prowadzą we współpracy z Urzędem Gminy Branice, miejscową  Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym” Orzeł” Branice. Za pozyskane środki finansowe członkinie zakupują naczynia i sprzęt gospodarstwa domowego.

Teresa Jajdelska

 

 

Wersja XML