Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych!

Pragnąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Branice, przypomina się mieszkańcom, że w okresie od października do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, natomiast odpady zmieszane umieszczamy w czarnych workach. W okresie od maja do września niesegregowane odpady zmieszane w tym popiół umieszczamy w kontenerach, w sytuacji braku miejsca w kontenerze odpady umieszczamy dodatkowo w czarnych workach.
Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar, może skutkować jego nieodebraniem z terenu nieruchomości.
 

Wersja XML