Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje Pozarządowe Województwa Opolskiego - szkolenie Opole 28 września 2016r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego

w związku z wejściem w życie w dniu 03 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w imieniu Pana Andrzeja Buły, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Stanisława Rakoczego, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, serdecznie zapraszam przedstawiciela/przedstawicieli Państwa Organizacji na szkolenie w zakresie zmian wprowadzonych niniejszym Rozporządzeniem.      

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Mając powyższe na uwadze, proszę o zgłaszanie osoby/osób z Państwa Organizacji do uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 23 września 2016 r. na adres:   - DOCformularz zgloszeniowy.doc (70,00KB).

 

Proszę również o rozpowszechnianie niniejszej informacji wśród Państwa znajomych, zainteresowanych niniejszym szkoleniem.

 

Serdecznie zapraszamy J

 

Z pozdrowieniami

Izabela Podobińska

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel.77 / 54 16 593
tel.kom. 504 825 417

Wersja XML