Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Branicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice. Dofinansowanie będzie udzielane tylko dla inwestycji realizowanych w budownictwie mieszkaniowym wytwarzającym ścieki bytowe. Beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacje udzielane są wyłącznie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, wysokosprawnych i zamontowanych po raz pierwszy. Wysokość dotacji wynosi 60% ceny zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni jednak nie więcej niż 3.000 zł. Dopuszczamy możliwość łączenia dofinansowania z dotacjami uzyskanymi z innych źródeł. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich składania do wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.

 

Sebastian Baca

 

 

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni można uzyskać również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Więcej informacji w poniższym linku:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-pozyczki-dla-osob-fizycznych

 

 

Załączniki

 

Wersja XML