Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Lewice i Wódka

logotyp-ue-low-lgd-prow.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Lewice i Wódka”

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wersja XML