Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do mieszkańców Gminy Branice

A P E L
do mieszkańców Gminy Branice

Mając na uwadze liczne pożary rożnego rodzaju składowisk odpadów i wysypisk śmieci, apeluje się do mieszkańców Gminy Branice o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania lub transportu odpadów w przypadku podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności.

Właściwa postawa obywatelska może zapobiec powstawaniu skażeń i pożarów w tych miejscach, co wyeliminuje czynnik zagrożenia zdrowia i życia ludności na danym terenie.

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Wersja XML