Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach jest jednostką organizacyjną Gminy Branice. Został powołany uchwałą Nr X/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Branicach z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Głównej 61.

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Branice, zapewnienia im pełnej integracji ze społeczeństwem poprzez profesjonalną i skuteczną pomoc.

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zlecone przez administrację rządową w zakresie:

Zapraszamy na stronę internetową ośrodka: ops.branice.pl

 

Dane kontaktowe:

Adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 61
48-140 Branice

Kierownik:  Aneta Kuziora
tel. 781 970 500

Pracownicy socjalni
tel/fax. 77 4860060
tel. 798 164 605

Świadczenia rodzinne, 500+, Fundusz alimentacyjny, Projekt POWER 13
tel. 798 171 410

Księgowość
tel. 781 610 500

e-mail: ,

Wersja XML