Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości - projekt „Wsparcie na starcie”

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o realizowanym projekcie „Wsparcie na starcie”.

Chcesz założyć własną firmę? zgłoś się do Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości!

Powiat Kluczborski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

WSPARCIE NA STARCIE

Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 44 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do:

osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności:

osób pracujących w wieku od 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym:

zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.

W ramach projektu możesz otrzymać:

Dotację na założenie działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, nie więcej niż 27 700 zł brutto (wsparcie finansowe będzie udzielane w kwotach netto)

Wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł przez okres 6 miesięcy/lub 12 miesięcy.

 

PDFWsparcie Na Starcie 2019 - plakat.pdf (599,58KB)

Wersja XML