Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciechowice

logotyp-ue-low-lgd-prow.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciechowice”

mająca na celu:„Stworzenie ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Uciechowicach"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji:89 930,00 zł, w tym ze środków EFRROW 57 222,46 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

 

Wersja XML