Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim - projekt konkusowy

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach przystępuje do realizacji projektu konkursowego pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim.  W ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:
 
GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Wsparciem zostanie objęta grupa 20 osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy odbędą szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność złożonych kompletnych wniosków, spełniających kryteria projektowe.

W ramach projektu Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim przyznanych zostanie 20 bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 32 tyś. zł.                                                                                                           

ETAPY PROJEKTU:
 1. Wytypowanie przez Dyrektorów Szkół grupy docelowej – preferowana młodzież ucząca się w ostatnich klasach szkół średnich.
 2. Przeprowadzenie w szkołach prelekcji na temat przedsiębiorczości. Zakres tematyczny : 
 1. Zorganizowanie konferencji promującej przedsiębiorczość z udziałem przedstawicieli biznesu – panel dyskusyjny. 
 2. Warsztaty finansowo - ekonomiczne dla zarejestrowanych absolwentów oraz osób do 29 roku życia planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
 3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach.

 

Konferencja_MKP.jpeg

Wersja XML