Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej, ulicy Słonecznej, ulicy Szkolnej w Branicach

  Przebudowa-drogi-gminnej-ulicy-Ogrodowe-2022-tablicaj.jpeg
  Zakres przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Branice, dz. nr 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4, jednostka Branice, Branice. Zakres prac: jezdnia: ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej o szerokości bardzo zróżnicowanej w chwili obecnej miejscami nie dostosowana do warunków technicznych odpowiadająca drodze w klasie dojazdowej (pas ruchu w dla obu kierunków na znacznym odcinku przebudowywanej drogi nie przekracza 5,00 m (dla jazdy w obu kierunkach), co znacznie utrudnia wzajemne mijanie się samochodów. Warstwy podkładowe pod projektowanymi warstwami nowego asfaltu przyjętą jako nowe z opracowaną branżą drogową oraz rysunkami od D1 do D18.
  Data publikacji: 20-05-2022 06:30
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice

  przebudowa-drogi-Jędrychowice-2021-tablica.jpeg
  Zakres przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Jędrychowice, dz. nr 229, 228, 15, 18, 41/1, 10/1 - jednostka Branice, obręb Jędrychowice, Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wjazdów, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA), wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego, remont przepustu, roboty porządkowe, zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu.
  Data publikacji: 14-03-2022 19:38
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczyce

  Przebudowa-drogi-Bliszczyce-2021-tablica.jpeg
  Zakres przedmiotu zamówienia: Lokalizacja: Bliszczyce, dz. nr 809, 809/1 - jednostka Branice, obręb Bliszczyce, Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA), wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i tarczy skrzyżowania, roboty porządkowe, zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu.
  Data publikacji: 14-03-2022 19:39
Wersja XML