Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywóz odpadów

 • Harmonogram wywozu odpadów w 2022 roku

    Do pobrania PDFHarmonogram wywozu odpadow w 2022 roku 2p.pdf (142,90KB) PDFSegregacja śmieci.pdf (938,85KB) table tr {padding:0;margin:0;} table td {padding:3px;margin:0;} table p {line-height:100%;margin:0;padding:0;} .tblHere {border-collapse:collapse;width:100%;} .tblHere th {background:#E5F3FF;text-align:center;} Branice, Kałduny Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lipiec 12 – 26 – 12 – 26 7 7 – – sierpień 9 – 23 – 9 – 23 4 – 4 – wrzesień 6 – 20 – 6 – 20 1 – 29 1 – 29 – – październik 4 – 18 4 – 18 4 – 18 27 – 27 – listopad 2 – 15 – 29 2 – 15 – 29 2 – 15 – 29 24 24 – – grudzień 13 – 27 13 – 27 13 – 27 22 – 22 –   Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lipiec 5 – 19 – 5 – 19 8 8 – – sierpień 2 – 16 – 30 – 2 – 16 – 30 5 – 5 – wrzesień 13 – 27 – 13 – 27 2 – 30 2 – 30 – – październik 11 – 25 11 – 25 11 – 25 28 – 28 – listopad 8 – 22 8 – 22 8 – 22 25 25 – – grudzień 6 – 20 6 – 20 6 – 20 23 – 23 –   Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucice, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Niekazanice Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lipiec 14 – 28 – 14 – 28 5 5 – – sierpień 11 – 25 – 11 – 25 2 – 30 – 2 – wrzesień 8 – 22 – 8 – 22 27 27 – – październik 6 – 20 6 – 20 6 – 20 25 – 25 – listopad 3 – 17 3 – 17 3 – 17 22 22 – – grudzień 1 – 15 – 29 1 – 15 – 29 1 – 15 –29 20 – 20 –   Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice Miesiąc Niesegregowane odpady komunalne Popiół Odpady ulegające biodegradacji Plastik Papier Szkło Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lipiec 7 – 21 – 7 – 21 12 12 – – sierpień 4 – 18 – 4 – 18 9 – 9 – wrzesień 1 – 15 – 29 – 1 – 15 – 29 6 6 – – październik 13 – 27 13 – 27 13 – 27 4 – 4 – listopad 10 – 24 10 – 24 10 – 24 3 3 – – grudzień 8 – 22 8 – 22 8 – 22 1 – 1 –
  Data publikacji: 03-01-2022 14:56
 • Harmonogram wywozu odpadów w 2021 roku

  Data publikacji: 29-12-2020 19:16
 • Harmonogram wywozu odpadów w 2020 roku

  Data publikacji: 26-12-2019 15:24
 • Harmonogram wywozu odpadów w 2019 roku

  Data publikacji: 24-12-2017 20:17
Wersja XML