Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagrożenia - postępowanie w sytuacji kryzysowej

 • Czad i ogień – obudź czujność

  Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, m.in. takimi jak tlenek węgla. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.
  Data publikacji: 12-12-2017 16:02
 • Jak szukać zaginionych - poradnik

  Data publikacji: 15-12-2016 13:36
 • Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO, czadem)

  W okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla, czyli czadem. Niestety przypadki te są stosunkowo liczne, a zatrucie często prowadzi do śmierci. Znane są przypadki, gdy awaria pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem i wydostanie się spalin do przewodów wentylacyjnych była powodem zatrucia i hospitalizacji licznej grupy osób.
  Data publikacji: 15-12-2016 13:26
 • Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych

  Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są: awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych, wypadki cystern kolejowych oraz autocystern, rozszczelnienia rurociągów przemysłowych, katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.
  Data publikacji: 11-06-2014 14:02
 • Huragan

  Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.
  Data publikacji: 11-06-2014 13:47
 • Pożary

  Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są: bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka, zwarcia i wady instalacji elektrycznych, wyładowania atmosferyczne.
  Data publikacji: 11-06-2014 13:44
 • Katastrofy budowlane

  Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są: wybuchami gazu, obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków, tąpnięciami.
  Data publikacji: 11-06-2014 13:39
 • Skażenia promieniotwórcze

  Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.
  Data publikacji: 11-06-2014 13:36
 • Gradobicie

  Najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstawanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.
  Data publikacji: 11-06-2014 13:34
 • Powódź

  Najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów.
  Data publikacji: 11-06-2014 13:32
Wersja XML