Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Jakubowice

Jakubowice

liczba mieszkańców: 130

sołtys:
Pięciak Dorota
Jakubowice 42, 48 – 140 Branice
tel.: 661 130 745

 

 

 

Historia

W źródłach Jakubowice wymieniono po raz pierwszy w 1377r. Były tam dwa folwarki.

Około 1600r. tzw. "górny folwark" należał do Jerzego Drahotusa z Wysokiej, a "dolny" do Dytricha Kynsberk z Gródczan. Jakubowice liczyły wtedy 13 chłopów.

W roku 1621 folwark górny był w rękach księcia Lichtensteina, a dolny jego kapitana Matuschki.

Kolejnym właścicielem (1658 r.) folwarku górnego był baron Hennenberg, a dolnego Kaspar Franzen. W roku 1727 ówczesny właściciel Jakubowic hrabia Gaszyn przekazał go swojej córce baronowej Marii Gabrieli Popowskiej Poppen, której mężem był nijaki Skrbeńsky z Hastalkova.

W 1773r., kiedy właścicielem był de Brix, folwark był pod zarządem przymusowym (zarządca Jakubowic) najprawdopodobniej z powodu zadłużenia.

W 1783 roku wieś liczyła oprócz folwarku 5 chłopów, 16 małorolnych i 12 chałupnych.

Jakubowice należały do parafii Nasiedle, w latach 1886 - 1888 wybudowano w nich kościół, a później powstała parafia.

Własną szkołę wybudowano w roku 1826.

Wersja XML