Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24-03-2015r. - Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw

Branice, dnia 24-03-2015r.

 

Informacja o wynikach

konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw

 

 

Działając na podstawie § 9 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 112, poz.1355) informuję o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sołectwach:

 

 1. Wódka w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Wódka;
 2. Jabłonka w dniu 17 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Jabłonka;
 3. Dzbańce-Osiedle w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 17.00 w sprawie Statutu Sołectwa  Dzbańce-Osiedle;
 4. Michałkowice w dniu 20 marca 2015 r. o godz.17.00 w sprawie Statutu Sołectwa Michałkowice;

 

Uwagi zgłoszone do projektów statutów podczas konsultacji:

Sołectwo Wódka – brak uwag.

Sołectwo Jabłonka – brak uwag.

Sołectwo Dzbańce-Osiedle – brak uwag.

Sołectwo Michałkowice – brak uwag.

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Wersja XML