Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opis Gminy

Branice to gmina typowo rolnicza, leżąca w południowej części województwa opolskiego na płaskowyżu głubczyckim wchodzącym w skład Niziny Śląskiej.

Powierzchnia Gminy to 122 km2, z czego ponad 90 % stanowią gleby o wysokiej bonitacji w klasie od I - III.

Gminę zamieszkuje 6517 mieszkańców (dane z lipca 2017).

Gmina Branice jest najbardziej wysuniętą na południe częścią województwa opolskiego. Graniczy od północy z gminą Głubczyce, od wschodu z gminą Kietrz a od południa i zachodu z Czechami (50% linii granicznej gminy stanowi granica państwowa z Czechami).

Jest to region z typową strukturą wiejską z urodzajnymi glebami i korzystnym klimatem. Położenie i warunki glebowo-klimatyczne decydują o dominującym profilu rolniczej działalności w gminie.

Największym zakładem pracy jest Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują:

Gminę tworzy 21 sołectw.:

 1. Bliszczyce
 2. Boboluszki
 3. Branice
 4. Dzierżkowice
 5. Dzbańce
 6. Dzbańce-Osiedle
 7. Gródczany
 8. Jabłonka
 9. Jakubowice
 10. Jędrychowice
 11. Lewice
 12. Michałkowice
 13. Niekazanice
 14. Posucice
 15. Turków
 16. Uciechowice
 17. Wiechowice
 18. Włodzienin
 19. Włodzienin-Kolonia
 20. Wódka
 21. Wysoka.
Wersja XML